DEJA Treeworks

06 42 12 5003 dejatreeworks@gmail.com

Menu

Ziektes en aantastingen

-

De gezondheid van een boom ligt in handen van de natuur, maar ook in die van de mens. De mens zorgt namelijk voor bepaalde veranderingen in de omgeving van een boom. De leeftijd en conditie van de boom bepaalt hoe hij met deze veranderingen omgaat. Daarbij moet de mens soms een handje helpen.

Ziektes-Main_026_625-465px

vruchtlichamen: herkeningsbeeld voor roting en aantasting

Ziektes-sub1_010_625-465px

takbreuk bij kastanje door oesterzwam-aantasting

Ziektes-sub2_029_625-465px

takbreuk bij kastanje door oesterzwam-aantasting

Wat te doen als u een zwam-aantasting denkt te herkennen

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons voor het vaststellen van ziektes, plagen of aantastingen en advies over de behandeling hiervan. Uiteraard kunnen wij de behandeling zelf ook voor u verzorgen.
Waneer een boom lijdt aan een ziekte of aantasting is dat in de meeste gevallen een natuurlijk proces. Beschadigingen aan een boom zorgen ervoor dat schimmels en andere kleine schadelijke beestjes vrij spel hebben. Schade aan wortel en stam moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Denk hierbij aan:

-Stamvoet schade door de grasmaaier,
-Het afzagen van dikke takken dicht tegen de stam,
-Wortelschade door graafwerkzaamheden,
-Verdichting van de bodem door zwaar belastende voertuigen

‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt zeker in geval van bovenstaande schades want deze zijn niet altijd te genezen. Voor meer informatie over boomziektes zie: www.boomziekten.nl en www.kastanjeziekte.wur.nl


Kastanje mineermot probleem…….. en het gevolg

Al enkele jaren zijn in Nederland de meeste paarde-kastanje bomen (Aesculus Hippocastanum) in de greep van de kastanje mineermot (Cameraria Ohridella). Dit motje plant zijn larven aan de bovenzijde van het blad, waarna bij het uitkomen van de larve zich door de bovenzijde van het blad vreet. Bij het wegvreten van het bladmoes wordt de fotosynthese verstoord. Het gevolg is dat de bladeren verdrogen en een vervroegt bladval treedt op. In ernstige gevallen treedt vervroegde bladval op in augustus en draagt de kastanje slechts 5 maanden blad. Waar normaal gesproken een kastanje 8 a 9 maanden zijn blad hoort te dragen en dankzij de fotosynthese reserve en bouw stoffen krijgt. Is het probleem bij vervroegde bladval dat de boom niet voldoende reserve stoffen aanmaakt. Hierdoor raakt de boom na enkele seizoenen in een verminderde conditie en wordt vatbaar voor andere aantastingen zoals de kastanje bloedingsziekte e.d.

Ziekets-sub3_005_625-465

bloedingsziekte is het gevolg van jaren lange verminderde fotosynthese door kastanje-mineermot

Hoe beheersen we dit probleem

Door middel van een aantal handelingen kunnen we dit probleem tegengaan.

-Ruim direct bij de bladval alle kastanje bladeren op. De larve zal op of in het blad overwinteren waar hij in het voorjaar uit komt en de boom terug in gaat. Door het blad af te voeren zijn we zeker dat de larve vergaat bij het compostering. Gooi ze niet in de bossen of om de hoek weg!

-Plaatsen van een lijmband onder aan de stam en het ophangen van Feromoon vangbekers in begin tot half april. Hiermee worden de eerste generatie uitgekomen mineermot gevangen.

-Half mei kan de lijmband verwijdert worden. Vanaf dan verplaatsen de mineermoten zich nog enkel door de lucht.

-Eind juni wordt de feromoondispencer vervangen voor het vangen van de tweede generatie mineermot.

-Eind juli wordt de Feromoondispencer vervangen voor het vangen ven de derde en laatste generatie mineermot.

-Half oktober kunnen de vallen verwijdert worden en kan het blad ruimen weer beginnen.
Onderzoek en praktijk heeft aangetoond dat het resultaat positief is en de kastanje beter en langer in blad staat.

Boomvrzorging in Eindhoven

DEJA Treeworks is ZZP-er boomverzorging, European Treeworker gecertificeert, visueel boomcontroleur, VCA